account:e})).get()}建议安乐死入民法典

网站公告: 欢迎光临本公司网站!
成功案例
联系我们

地址:广东省广州市天河区88号

电话:400-123-4567

传真:+86-123-4567

qq2 qq1 qq2
成功案例您当前的位置:bwin必赢娱乐 > 成功案例 >

account:e})).get()}建议安乐死入民法典

更新时间:2019-06-22

 \u7f51\u53cb\u770b\u6cd5\uff1a\u6211\u4e2a\u4eba\u8ba4\u4e3a\uff0c\u75c5\u4eba\u60f3\u8981\u5b89\u4e50\u6b7b\u662f\u56e0\u4e3a\u5176\u8eab\u4f53\u548c\u7cbe\u795e\u4e0a\u6240\u627f\u53d7\u7684\u75db\u82e6\u8ba9\u4ed6\u4eec\u89c9\u5f97\u6d3b\u7740\u662f\u4e00\u79cd\u714e\u71ac\u548c\u88ab\u8feb\u5265\u593a\uff0c\u8fd9\u662f\u6211\u4eec\u4f5c\u4e3a\u6b63\u5e38\u4eba\u65e0\u6cd5\u771f\u7684\u5207\u8eab\u4f53\u4f1a\u7684\uff0c\u6240\u4ee5\u4ed6\u4eec\u60f3\u8981\u5b89\u4e50\u6b7b\u5408\u6cd5\u5316\u662f\u80fd\u591f\u7406\u89e3\uff0c\u6ca1\u4ec0\u4e48\u95ee\u9898\u7684\u3002\u4f46\u4f5c\u4e3a\u4e00\u4e2a\u6b63\u5e38\u4eba\uff0c\u53bb\u8981\u6c42\u5b89\u4e50\u6b7b\u5408\u6cd5\u5316\u7684\u8bdd\uff0c\u6211\u4e0d\u77e5\u9053\u8fd9\u7b97\u4e0d\u7b97\u662f\u8d77\u4e86\u6740\u5fc3\uff01\u5b89\u4e50\u6b7b\u4e00\u4e2a\u4eba\u5bf9\u81ea\u5df1\u751f\u547d\u6700\u5927\u7684\u81ea\u4e3b\u6743\u3002\u6211\u652f\u6301\u5b89\u4e50\u6b7b\uff0c\u524d\u63d0\u662f\u771f\u7684\u662f\u6b64\u4eba\u81ea\u4e3b\u9009\u62e9\u7684\u3002\u6709\u65f6\u5019\uff0c\u6b7b\u662f\u4e00\u79cd\u89e3\u8131\u3002

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 \u7f51\u53cb\u770b\u6cd5\uff1a\u5f53\u7136\u4f1a\uff0c\u771f\u7684\u5f88\u8d5e\u6210\u8fd9\u6b21\u7684\u63d0\u8bae\uff0c\u4e2d\u56fd\u6709\u53e5\u53e4\u8bdd\u53eb\u597d\u6b7b\u4e0d\u5982\u8d56\u6d3b\u7740\uff0c\u6211\u771f\u7684\u4e0d\u8ba4\u540c\u8fd9\u53e5\u8bdd\uff0c\u56e0\u4e3a\u5f88\u591a\u8bf4\u8fd9\u8bdd\u7684\u4eba\u6839\u672c\u505a\u4e0d\u5230\u611f\u540c\u8eab\u53d7\uff0c\u6839\u672c\u7406\u89e3\u4e0d\u4e86\u5f53\u4e8b\u4eba\u7684\u75db\u82e6\uff0c\u7edd\u75c7\u771f\u662f\u53c8\u82b1\u94b1\uff0c\u53c8\u770b\u4e0d\u5230\u5e0c\u671b\uff0c\u8fd8\u53d7\u7f6a\uff0c\u8eab\u5fc3\u714e\u71ac\uff0c\u4f46\u613f\u4f1a\u901a\u8fc7\u7acb\u6cd5\u6539\u53d8\u8fd9\u79cd\u73b0\u72b6\uff01\u7ed9\u4e88\u66f4\u591a\u4eba\u7edd\u81ea\u5df1\u751f\u6b7b\u7684\u6743\u5229\uff01

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 网友观点:从迩来几年刑法删改案的转移又有极少法学家的争论中咱们可能坚信实施清闲死是一种必定然而由于中邦的史籍文明、生齿基数、法制修树没有足够健康,于是正在这迩来的五年到十年是不太恐怕通过清闲死的,欠好兼顾。清闲死是对病人的解脱,但欠好保障是病人的自觉仍是家族行刺。当然。欠好保障的太众,就像菜刀是做菜的,却又有人拿来杀人。于是器材无错,错的是利用的人,只须把厉不就行了,不行刖趾适屦才对。

 \u66f4\u6709\u7f51\u53cb\u8bf4\u8d77\u4e86\u81ea\u5df1\u7684\u4eb2\u751f\u7ecf\u5386\uff1a\u600e\u4e48\u8bf4\u5462\uff0c\u5982\u679c\u6211\u5f97\u4e86\u7edd\u75c7\u7684\u8bdd\uff0c\u6211\u4f1a\u9009\u62e9\u5b89\u4e50\u6b7b\uff0c\u4ee5\u524d\u6211\u66fe\u7ecf\u56e0\u4e3a\u5065\u8eab\u65f6\u529b\u91cf\u5f88\u4e45\u6ca1\u6709\u589e\u957f\u4ee5\u53ca\u65e0\u529b\u800c\u62c5\u5fe7\u6211\u662f\u5426\u5f97\u4e86\u6e10\u51bb\u75c7\u65f6\uff0c\u6211\u7b2c\u4e00\u4ef6\u4e8b\u4e0d\u662f\u4e0a\u7f51\u67e5\u6e10\u51bb\u75c7\u5982\u4f55\u4fdd\u517b\uff0c\u800c\u662f\u5982\u4f55\u7533\u8bf7\u5b89\u4e50\u6b7b\uff0c\u56e0\u4e3a\u6211\u4e0d\u5e0c\u671b\u81ea\u5df1\u6210\u4e3a\u5bb6\u5ead\u7684\u8d1f\u62c5\uff0c\u6210\u4e3a\u7236\u6bcd\u7684\u8d1f\u62c5\uff01

 网友观点:我个别以为,病人念要清闲死是由于其身体和精神上所承担的困苦让他们认为活着是一种煎熬和被迫褫夺,这是咱们行动寻常人无法真的亲身意会的,于是他们念要清闲死合法化是可能阐明,没什么题目的。但行动一个寻常人,去请求清闲死合法化的话,我不分明这算不算是起了杀心!清闲死一个别对我方性命最大的自助权。我接济清闲死,条件是真的是此人自助采用的。有工夫,死是一种解脱。

 这是一位医师的观点:正在肿瘤科职业两年,睹过癌症晚期痛不欲生的,睹过胃癌肠癌梗阻后几个月不行吃东西的,也睹过肺癌晚期呼吸衰竭活活憋死的……太残忍了,愿望每个别,每个病人都能走得有威厉,走得场合。清闲死或者是将来绝症患者的最好采用,但正在医疗保证尚不完整、全民财力尚不充沛、医疗监视仍有缺失的中邦,“清闲死”会更众的被看成无良家族恶意行刺宿疾患者的挡箭牌。

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n0;)n+=s;i.each(function(e,t){if(t.createtextrange){var i=t.createtextrange();i.collapse(!0),i.movestart(character,n),i.moveend(character,r),i.select()}else if(t.setselectionrange)t.setselectionrange(n,r);else{if(!t.selectionstart)return!1;t.selectionstart=n,t.selectionend=r}}),i.focus()},n.json={parse:t.parsejson,stringify:window.json&&json.stringify?json.stringify:function(e){var n=function(e){var r=typeof e,i=t.isarray(e);if(string==r)return+e.replace(//g,)+;if(number==rboolean==r)return e;if(it.isplainobject(e)){var s=t.map(e,function(e,t){return i?n(e):+t.tostring().replace(//g,)+:+n(e)}).join();return i?[+s+]:{+s+}}return null},r=n(e);return r&&r.tostring()}},n.support=t.extend({fixed:!1},t.support),t(function(){try{var e=t(document.body),r=t().attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=顿时登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的可靠姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的可靠姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号依然注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名依然被利用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包括不符合实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,接济中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称依然被利用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包括不符合实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行总共是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,接济中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱样子有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号样子有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号依然注。

 \u8fd9\u662f\u4e00\u4f4d\u533b\u751f\u7684\u770b\u6cd5\uff1a\u5728\u80bf\u7624\u79d1\u5de5\u4f5c\u4e24\u5e74\uff0c\u89c1\u8fc7\u764c\u75c7\u665a\u671f\u75db\u4e0d\u6b32\u751f\u7684\uff0c\u89c1\u8fc7\u80c3\u764c\u80a0\u764c\u6897\u963b\u540e\u51e0\u4e2a\u6708\u4e0d\u80fd\u5403\u4e1c\u897f\u7684\uff0c\u4e5f\u89c1\u8fc7\u80ba\u764c\u665a\u671f\u547c\u5438\u8870\u7aed\u6d3b\u6d3b\u618b\u6b7b\u7684\u2026\u2026\u592a\u6b8b\u5fcd\u4e86\uff0c\u5e0c\u671b\u6bcf\u4e2a\u4eba\uff0c\u6bcf\u4e2a\u75c5\u4eba\u90fd\u80fd\u8d70\u5f97\u6709\u5c0a\u4e25\uff0c\u8d70\u5f97\u4f53\u9762\u3002\u5b89\u4e50\u6b7b\u6216\u8bb8\u662f\u672a\u6765\u7edd\u75c7\u60a3\u8005\u7684\u6700\u597d\u9009\u62e9\uff0c\u4f46\u5728\u533b\u7597\u4fdd\u969c\u5c1a\u4e0d\u5b8c\u5584\u3001\u5168\u6c11\u8d22\u529b\u5c1a\u4e0d\u5145\u8db3\u3001\u533b\u7597\u76d1\u7763\u4ecd\u6709\u7f3a\u5931\u7684\u4e2d\u56fd\uff0c\u201c\u5b89\u4e50\u6b7b\u201d\u4f1a\u66f4\u591a\u7684\u88ab\u5f53\u4f5c\u65e0\u826f\u5bb6\u5c5e\u6076\u610f\u8c0b\u6740\u91cd\u75c5\u60a3\u8005\u7684\u6321\u7bad\u724c\u3002

 \u7f51\u53cb\u770b\u6cd5\uff1a\u4ece\u6700\u8fd1\u51e0\u5e74\u5211\u6cd5\u4fee\u6b63\u6848\u7684\u53d8\u52a8\u8fd8\u6709\u4e00\u4e9b\u6cd5\u5b66\u5bb6\u7684\u8ba8\u8bba\u4e2d\u6211\u4eec\u53ef\u4ee5\u80af\u5b9a\u65bd\u884c\u5b89\u4e50\u6b7b\u662f\u4e00\u79cd\u5fc5\u7136\u4f46\u662f\u56e0\u4e3a\u4e2d\u56fd\u7684\u5386\u53f2\u6587\u5316\u3001\u4eba\u53e3\u57fa\u6570\u3001\u6cd5\u5236\u5efa\u8bbe\u6ca1\u6709\u8db3\u591f\u5065\u5168\uff0c\u6240\u4ee5\u5728\u8fd9\u6700\u8fd1\u7684\u4e94\u5e74\u5230\u5341\u5e74\u662f\u4e0d\u592a\u53ef\u80fd\u901a\u8fc7\u5b89\u4e50\u6b7b\u7684\uff0c\u4e0d\u597d\u7edf\u7b79\u3002\u5b89\u4e50\u6b7b\u662f\u5bf9\u75c5\u4eba\u7684\u89e3\u8131\uff0c\u4f46\u4e0d\u597d\u4fdd\u8bc1\u662f\u75c5\u4eba\u7684\u81ea\u613f\u8fd8\u662f\u5bb6\u5c5e\u8c0b\u6740\u3002\u5f53\u7136\u3002\u4e0d\u597d\u4fdd\u8bc1\u7684\u592a\u591a\uff0c\u5c31\u50cf\u83dc\u5200\u662f\u505a\u83dc\u7684\uff0c\u5374\u8fd8\u6709\u4eba\u62ff\u6765\u6740\u4eba\u3002\u6240\u4ee5\u5de5\u5177\u65e0\u9519\uff0c\u9519\u7684\u662f\u4f7f\u7528\u7684\u4eba\uff0c\u53ea\u8981\u628a\u4e25\u4e0d\u5c31\u884c\u4e86\uff0c\u4e0d\u80fd\u56e0\u564e\u5e9f\u98df\u624d\u5bf9\u3002

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 吁请超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集过错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 \u5927\u4f17\u7684\u770b\u6cd5\u662f\u9f50\u601d\u5e7f\u4e49\u7684\uff0c\u6709\u8d5e\u540c\uff0c\u4e5f\u6709\u4e0d\u8d5e\u540c\u3002\u5f53\u7136\uff0c\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\u7684\u7ed3\u5c40\uff0c\u6211\u4eec\u5c31\u4e0d\u5f97\u800c\u77e5\u4e86\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 吁请超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集过错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

【返回列表页】
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    传真:+86-123-4567 网站地图 | xml地图
Copyright © 2002-2017 某某精美画册有限公司 版权所有    ICP备案编号:甘ICP09232910号-1